O Nas

Centrum Informacji i Analiz Transgranicznych jest komórką organizacyjną Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu powołaną dla realizacji Porozumienia zawartego pomiędzy Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska, a PWSTE Jarosławiu.

W zakresie działań Centrum znajdą się:

  1. Koordynacja współpracy ośrodków i środowisk akademickich i badawczych działających na obszarze Euroregionu Karpackiego oraz obszaru Inicjatywy Trójmorza oraz wykorzystanie potencjału  instytucji nauki  dla realizacji celów strategicznych.
  2. Działania na rzecz rozwoju Transgranicznych Obszarów Funkcjonalnych w Europie.
  3. Współpraca przy tworzeniu i profesjonalizacji międzynarodowej, instytucjonalnej struktury organizacyjnej dla wsparcia rozwoju regionalnego i współpracy terytorialnej na obszarze Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki oraz obszaru Inicjatywy Trójmorza  a także tworzenie instytucjonalnych, wyspecjalizowanych sieci współpracy o profilu naukowym i edukacyjnym na tych obszarach.
  4. Współpraca w zakresie doskonalenia metod i narzędzi zarządzania informacją na poziomie regionalnym, międzyregionalnym i międzynarodowym, w tym prowadzenie wspólnej promocji oraz realizacja strategii informacyjnej związanej z realizowaną działalnością.
  5. Współpraca ze Stowarzyszeniem Europejskich Regionów Granicznych.
  6. Wsparcie informacyjne i analityczne podmiotów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego na obszarze Karpat. 

Nowości

Za nami pierwsza konferencja otwierająca działalność Centrum. Reprezentujący naszą uczelnię – Rektor prof. Krzysztof Rejman, Dawid Lasek – Sekretarz Generalny Euroregionu Karpackiego…

Początek trzeciej dekady XXI wieku przyniósł zmiany o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości świata i Europy. Pandemia COVID-19 wymaga weryfikacji strategii w wielu obszarach życia społeczno-gospodarczego…

Centrum Informacji i Analiz Transgranicznych

Kontakt

ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jaroslaw – Polska
Budynek J5, Pokój 10

dawid.lasek@pwste.edu.pl

konrad.bajdak@pwste.edu.pl

Mapa strony

Media społecznościowe

Copyright © 2020-2021 CIAT Wszelkie prawa zastrzeżone.