1th 3SI CBC Linking Visions Roundtable – Podsumowanie Konferencji

5 Maja 2021  | Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Inicjatywa Trójmorza, Euroregion Karpacki

Centrum Informacji i Analiz Transgranicznych rozpoczęło swoją działalność w ramach pierwszej międzynarodowej konferencji

Za nami pierwsza konferencja otwierająca działalność Centrum. Reprezentujący naszą uczelnię – JM Rektor prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, Dawid Lasek – Sekretarz Generalny Euroregionu Karpackiego oraz Konrad Bajdak – Koordynator Biura Centrum Informacji i Analiz Transgranicznych wzięli udział w pierwszej konferencji poświęconej projektowaniu struktur współpracy z przedstawicielami blisko 22 krajów, w tym Chin, Finlandii , Grecji, Niemiec, Austrii, Serbii, Litwy, Norwegii, Szwecji, Węgier, Włoch i Rosji.

Celem spotkania było przedstawienie wizji, celów i podstawowych założeń procesu tworzenia struktur współpracy międzysektorowej podmiotów publicznych, prywatnych i pozarządowych na obszarze Trójmorza oraz w krajach ościennych. Zdefiniowano i zaproponowano, że współpraca w pierwszym etapie będzie koncentrować się na trzech obszarach: rozwoju obszarów przygranicznych (cel 1), turystyce (cel 2), współpracy badawczo-rozwojowej (cel 3). Podczas spotkania przeanalizowane zostaną procesy tworzenia i wdrażania rozwiązań kooperacyjnych w każdym z powyższych obszarów. Dokonano przeglądu istniejących ogólnoeuropejskich i regionalnych inicjatyw międzynarodowych. Przedstawiono strukturę strategicznego projektu o charakterze horyzontalnym dla Inicjatywy Trójmorza pod nazwą „Społeczeństwo informacyjne 3SI CBC w obszarach przygranicznych”.

Obecni uczestnicy konferencji przedstawili swoje propozycje połączenia wizji współpracy w przeglądzie strategicznym. Następnie, pod przewodnictwem Dawida Laska, uczestnicy mogli wspólnie omówić wizję przyszłości – przedstawić nową propozycję architektoniczną. Następnie zidentyfikowano priorytety w definicji obszaru współpracy, a następnie zaprezentowano projekty flagowe. Kluczowym elementem spotkania była dyskusja uczestników nad przedstawionymi propozycjami oraz przyjęcie planu prac do końca 2021 roku. Następnie omówiono ramowy plan działań, który został opisany w trzech fazach.

  1. Faza 1 – Promocja pomysłu / rekrutacja.
  2. Faza 2 – Projekt architektury.
  3. Faza 3 – Opis systemu / prototypy / modele.

Podczas konferencji uczestnicy mieli różne pytania i sugestie. Podczas wspólnej dyskusji odpowiadano na indywidualne pytania uczestników, co pozwoliło w pełni zobrazować zakres przyszłej współpracy.

Wyświetlane prezentacje podczas konferencji.

Centrum Informacji i Analiz Transgranicznych

Kontakt

ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jarosław – Polska
Budynek J5, Pokój 10

dawid.lasek@pwste.edu.pl

konrad.bajdak@pwste.edu.pl

Mapa strony

Media społecznościowe

Copyright © 2020-2021 CIAT Wszelkie prawa zastrzeżone.