Perspektywa budowy rozwiązań sieciowych dla uczelni wyższych w ramach inicjatywy Trójmorza

6 Września 2021   |   Miasto Koszyce

Pan Dawid Lasek wraz z Rektorami Uczelni Koszyckich (Słowacja) oraz prof. Grigoris Zerotiadis.

Rozszerzenie współpracy z Uczelniami Wyższymi poza granicami naszego kraju

W dniu 6 września 2021 roku Pan Dawid Lasek Pełnomocnik Rektora ds. Informacji i Analiz Transgranicznych spotkał się w Koszycach z Rektorami Politechniki Koszyckiej Panem prof. Povlem Sovakiem i Uniwersytetu Panem prof. Stanisławem Kmetem. Spotkanie w którym wziął również Prezes Stowarzyszenia Uczelni Ekonomicznych Europy Południowej, Wschodniej i regionu morza Czarnego Pan prof. Grigoris Zarotiadis (Uniwersytet Ekonmiczny w Tessalonikach) dotyczyło zarówno współpracy karpackiej jak i perspektyw budowy rozwiązań sieciowych dla uczelni wyższych w ramach inicjatywy Trójmorza.

Centrum Informacji i Analiz Transgranicznych

Kontakt

ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jaroslaw – Polska
Budynek J5, Pokój 10

dawid.lasek@pwste.edu.pl

konrad.bajdak@pwste.edu.pl

Mapa strony

Media społecznościowe

Copyright © 2020-2021 CIAT Wszelkie prawa zastrzeżone.