Perspektywy współpracy w ramach tworzonej pod auspicjami PWSTE i Euroregionu sieci współpracy uczelni wyższych Trójmorza

8 Czerwca 2021   |   Uniwersytet w Peczu

JM Rektor wraz z Panem Dawidem Laskiem podczas spotkania z władzami Uniwersytetu w Peczu.

JM Rektor prof. ucz. dr. hab. Krzysztof Rejman wraz z Panem Dawidem Laskiem poszerzają sieć współpracy PWSTE

W dniu 8 czerwca 2021 roku na Węgrzech JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman wraz z Panem Dawidem Laskiem, Sekretarzem Generalnym Euroregionu Karpackiego, Pełnomocnikiem Rektora ds. Analiz i Informacji Transgranicznych spotkał się z Rektorem Uniwersytetu w Pecs Panem Prof. Atillą Miseta. 

Spotkanie, które odbyło się w biurze Rektora poświęcone było perspektywom współpracy w ramach tworzonej pod auspicjami PWSTE i Euroregionu sieci współpracy uczelni wyższych Trójmorza. Przedstawiono zakres działalności Centrum Informacji i  Analiz Transgranicznych PWSTE w Jarosławiu oraz zaproponowano pola współpracy. Partnerzy umówili się na dalsze działania i przygotowanie planu pracy na 2022 rok.

Centrum Informacji i Analiz Transgranicznych

Kontakt

ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jaroslaw – Polska
Budynek J5, Pokój 10

dawid.lasek@pwste.edu.pl

konrad.bajdak@pwste.edu.pl

Mapa strony

Media społecznościowe

Copyright © 2020-2021 CIAT Wszelkie prawa zastrzeżone.