Perspektywy współpracy z Uniwersytetem w mieście Miszkolc w zakresie problematyki rozwoju Euroregionu Karpackiego

9 Czerwca 2021   |   Miasto Miszkolc

JM Rektor wraz z Panem Dawidem Laskiem podczas spotkania z władzami Uniwersytetu w Peczu.

Perspektywy współpracy naszej Uczelni z miastem Miszkolc

W dniu 9 czerwca 2021 roku w drodze powrotnej ze spotkania z władzami Uniwersytetu w Pecs JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman Krzysztof Rejman wraz z Panem Dawidem Laskiem, Sekretarzem Generalnym Euroregionu Karpackiego, Pełnomocnikiem Rektora ds. Informacji i Analiz Transgranicznych spotkali się z Burmistrzem Miasta Miszkolc Panem Pálem Veres. Tematem rozmowy były perspektywy współpracy z Miszkolcem oraz w szczególności z miejscowym Uniwersytetem w zakresie problematyki rozwoju Euroregionu Karpackiego. 

Uczestnicy spotkania w którym brał udział również Pan Sandor Koles – Prezes Fundacji Karpackiej umówili się na kolejne robocze rozmowy, które w przyszłości mogą przynieść obustronne korzyści dla Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu oraz miasta Miszkolc.

Centrum Informacji i Analiz Transgranicznych

Kontakt

ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jaroslaw – Polska
Budynek J5, Pokój 10

dawid.lasek@pwste.edu.pl

konrad.bajdak@pwste.edu.pl

Mapa strony

Media społecznościowe

Copyright © 2020-2021 CIAT Wszelkie prawa zastrzeżone.