Witamy na stronie Centrum Informacji i Analiz Transgranicznych PWSTE

PROF. ucz. dr hab. KRZYSZTOF REJMAN,
Rektor PWSTE w Jarosławiu

Witam na stronie Centrum Informacji i Analiz Transgranicznych Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Nasza uczelnia włącza się aktywnie w międzynarodowe działania na rzecz rozwoju obszarów przygranicznych w Europie. W tym celu podjęliśmy strategiczną współpracę z Euroregionem Karpackim, z którym podpisane zostało w dniu 26 czerwca 2020 roku Porozumienie. Zarówno przygraniczne położenie Jarosławia, jak i nasze bogate doświadczenie we współpracy międzynarodowej upewniają nas, że warto budować na bazie naszej szkoły kompetencje we wspieraniu procesów rozwojowych na obszarach przygranicznych w Europie, a w szczególności w Karpatach. 

Tworzymy wspólnie z Euroregionem Karpackim i jego partnerami sieć współpracy podmiotów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Szczególnie liczymy na współpracę rozwojową z uniwersytetami, szkołami wyższymi i instytutami badawczymi na płaszczyźnie wymiany naukowej, badań, programów nauczania i współpracy studentów. Zależy nam również na praktycznej współpracy z partnerami lokalnymi i regionalnymi – samorządami i przedsiębiorcami. Potencjał i energia PWSTE jest do ich dyspozycji w kreowaniu nowoczesnych rozwiązań gospodarczych i społecznych. Serdecznie zapraszam do współpracy z CIAT i naszą uczelnią.

Dawid Lasek, Sekretarz Generalny Euroregionu Karpackiego

Euroregion Karpacki – najstarsza i największa struktura współpracy transgranicznej w Europie Środkowej powstała w 1993 roku. Obecnie obejmuje obszar regionów przygranicznych 5 państw karpackich: Polski, Ukrainy, Słowacji, Rumunii i Węgier o powierzchni około 156 000 km2, zamieszkany przez prawie 15 mln ludzi. Misją organizacji jest tworzenie wspólnej przestrzeni społeczno-gospodarczej w Karpatach poprzez łączenie potencjałów rozwojowych: ludzkich, instytucjonalnych, gospodarczych, bazujących na bogatych zasobach kulturowych i przyrodniczych. 

Euroregion jest regionem nowego typu, ciągle dostosowującą się do dynamicznego otoczenia międzynarodową siecią współpracy podmiotów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Dzisiaj po okresie trudnych doświadczeń związanych z Pandemią SARS Covid-19, stojąc u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej mierzymy się z nowymi wyzwaniami. Wyzwaniami, które wymagają nowych, odważnych wizji, profesjonalnych strategii i zdeterminowanych partnerów. Potrzebne są nowe rozwiązania instytucjonalne, które zapewnią synergię pomiędzy polami współpracy oraz kierunkami rozwoju. Jednym z takich rozwiązań jest utworzenie na podstawie Porozumienia pomiędzy Euroregionem a PWSTE Centrum Informacji i Analiz Transgranicznych. Jesteśmy przekonani, że z czasem ta jednostka stanie się znaczącym elementem wsparcia procesów rozwojowych w Karpatach. Zachęcam do zapoznania się z zakresem działalności CIAT i zapraszam do współpracy.

Centrum Informacji i Analiz Transgranicznych

ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jarosław
Budynek J5, Pokój 10
tel: (+48) 16 624 46 40

NIP: 7921794406
REGON: 650894385
ePUAP: /pwste/SkrytkaESP

CIAT © 2020-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone.