Zaproszenie do Rady Doradców inicjatywy ONZ na rzecz zrównoważonych mórz euroazjatyckich (SEAs) SDSN

13 Maja 2021  | Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Grafika promocyjna SDSN

W dniu 13 maja Pełnomocnik Rektora ds. Informacji i Analiz Transgranicznych - Pan Dawid Lasek został zaproszony do Rady Doradców ONZ na rzecz zrównoważonych mórz euro-azjatyckich (SEAs) SDSN

Rada Doradców ONZ ds. Zrównoważonych mórz euroazjatyckich (SEAs) SDSN jest jedną z inicjatyw ONZ mających na celu koordynację współpracy między morzami śródziemnomorskim, czarnym, kaspijskim i azowskim. 

Udział w pracach Rady umożliwi poszukiwanie synergii między tym obszarem, a obszarem Inicjatywy Trójmorza i Karpatami. Jest to również niezwykle istotne z punktu widzenia nowej Strategii Euroregionu Karpackiego w segmencie internacjonalizacji. Udział w Radzie zapewni również dostęp do wspólnych badań i projektów dla Centrum Informacji i Analiz Transgranicznych w Jarosławiu. Zaproszenie jest efektem internetowego wydarzenia „3SI Roundtable – redesigning architecture Cooperation” zorganizowanego 5 maja 2021 roku przez nasze Centrum.

Centrum Informacji i Analiz Transgranicznych

Kontakt

ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jaroslaw – Polska
Budynek J5, Pokój 10

dawid.lasek@pwste.edu.pl

konrad.bajdak@pwste.edu.pl

Mapa strony

Media społecznościowe

Copyright © 2020-2021 CIAT Wszelkie prawa zastrzeżone.