Nasz zespół

Nad działalnością Centrum Analiz Transgranicznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych czuwa
Pełnomocnik Rektora ds. Informacji i Analiz Transgranicznych oraz Koordynator Biura Centrum Analiz Transgranicznych

mgr Dawid Lasek

Pełnomocnik Rektora
ds. Informacji i Analiz Transgranicznych

visitcarpathia@gmail.com

mgr Konrad Bajdak

Koordynator Biura
Centrum Analiz Transgranicznych

konrad.bajdak@pwste.edu.pl

Nasza działalność

Centrum uczestniczy w działaniach Euroregionu Karpackiego oraz wychodzi z autorskimi lub konsorcjalnymi inicjatywami. Stanowi zaplecze dla aktualizowanej Strategii Rozwoju Euroregionu Karpackiego do 2030 roku pod nazwą „Karpacki Horyzont 2030”. Nowe paradygmaty Strategii to integracja – komercjalizacja – internacjonalizacja potencjału Karpat. W tej sekwencji CAT bierze odpowiedzialność za proces tworzenia rozwiązań w zakresie tworzenia systemu zarządzania informacją transgraniczną, koordynacji badań naukowych oraz analiz na poziomie międzynarodowym nie tylko w układzie karpackim, ale szerzej w ramach Inicjatywy Trójmorza.

87045304_2945930928793053_5268342812398583808_n
156403758_4331348156878839_8701757009537649711_n
87484925_2945931148793031_6437883594173054976_n

Ambicją Centrum Analiz Transgranicznych jest pełnienie roli inspiratora oraz łącznika dla instytucji akademickich, badawczych oraz edukacyjnych zorganizowanych w międzynarodową sieć współpracy.

W misji Centrum szczególne miejsce zajmuje udział w przygotowaniu Strategii dla Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Brama Przemyska” powołanego do życia podczas konferencji z cyklu Europa Karpat” w dniu 22 lutego 2020 roku w Krasiczynie.

Centrum będzie aktywny na polu badań i edukacji w dziedzinie turystyki. Czynnie będzie wspierał wdrażanie Marki Karpackiej CARPATHIA. Wspólnie z partnerami zagranicznymi oraz z przedsiębiorcami będzie opracowywał i wdrażał innowacyjne programy nauczania w dziedzinie biznesu turystycznego.

IMG_6732
AZZ_1381.view
www

Centrum Analiz Transgranicznych

ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jarosław
tel: (+48) 16 624 46 40

NIP: 7921794406
REGON: 650894385
ePUAP: /pwste/SkrytkaESP

CAT © 2020-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.