CENTRUM INFORMACJI I ANALIZ TRANSGRANICZNYCH

“Gdzie jest mądrość, którą straciliśmy w wiedzy?
Gdzie jest wiedza, którą straciliśmy w informacjach?”

T.S. Eliot, The Rock

NOWOŚCI

13.05.2021 r.

Rada Doradców ONZ ds. Zrównoważonych mórz euroazjatyckich (SEA) SDSN jest jedną z inicjatyw ONZ mających na celu koordynację współpracy między morzami śródziemnomorskim, czarnym, kaspijskim i azowskim…

05.05.2021 r.

Za nami pierwsza konferencja otwierająca działalność Centrum. Reprezentujący naszą uczelnię – Rektor prof. Krzysztof Rejman, Dawid Lasek – Sekretarz Generalny Euroregionu Karpackiego…

28.04.2021 r.

Początek trzeciej dekady XXI wieku przyniósł zmiany o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości świata i Europy. Pandemia COVID-19 wymaga weryfikacji strategii w wielu obszarach życia społeczno-gospodarczego…

16.02.2021 r.

Dawid Lasek został powołany przez Wicepremiera i Ministra Rozwoju Jarosława Gowina na Przewodniczącego Rady Ekspertów ds. Turystyki…

Subskrybuj nasz newsletter aby być na biężaco!

Prof. ucz. dr hab. KRZYSZTOF REJMAN,
Rektor PWSTE w Jarosławiu

Witam na stronie Centrum Informacji i Analiz Transgranicznych i Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Nasza uczelnia włącza się aktywnie w międzynarodowe działania na rzecz rozwoju obszarów przygranicznych w Europie. W tym celu podjęliśmy strategiczną współpracę z Euroregionem Karpackim, z którym podpisane zostało w dniu 26 czerwca 2020 roku Porozumienie. Zarówno przygraniczne położenie Jarosławia, jak i nasze bogate doświadczenie we współpracy międzynarodowej upewniają nas, że warto budować na bazie naszej szkoły kompetencje we wspieraniu procesów rozwojowych na obszarach przygranicznych w Europie, a w szczególności w Karpatach…

Dawid Lasek, Sekretarz Generalny Euroregionu Karpackiego

Euroregion Karpacki – najstarsza i największa struktura współpracy transgranicznej w Europie Środkowej powstała w 1993 roku. Obecnie obejmuje obszar regionów przygranicznych 5 państw karpackich: Polski, Ukrainy, Słowacji, Rumunii i Węgier o powierzchni około 156 000 km2, zamieszkany przez prawie 15 mln ludzi. Misją organizacji jest tworzenie wspólnej przestrzeni społeczno-gospodarczej w Karpatach poprzez łączenie potencjałów rozwojowych: ludzkich, instytucjonalnych, gospodarczych, bazujących na bogatych zasobach kulturowych i przyrodniczych…

PARTNERZY

CENTRUM INFORMACJI I ANALIZ TRANSGRANICZNYCH

Kontakt

ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jaroslaw – Polska
Budynek J5, Pokój 10

dawid.lasek@pwste.edu.pl

konrad.bajdak@pwste.edu.pl

Mapa strony

Media społecznościowe

Copyright © 2020-2021 CIAT Wszelkie prawa zastrzeżone.