Koordynujemy współpracę ośrodków, środowisk akademickich i badawczych na terenie Euroregionu Karpackiego
Wykorzystujemy potencjał instytucji nauki dla realizacji celów strategicznych skierowanych dla obszaru Inicjatywy Trójmorza...

ROZWÓJ

Działamy na rzecz rozwoju Transgranicznych Obszarów Funkcjonalnych w Europie.

WSPÓŁPRACA

Współpracujemy przy tworzeniu międzynarodowej, instytucjonalnej struktury organizacyjnej dla wsparcia rozwoju regionalnego i współpracy terytorialnej. 

WSPARCIE

Wspieramy informacyjne i analityczne podmioty sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego na obszarze Karpat.

Centrum Analiz Transgranicznych

ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jarosław
tel: (+48) 16 624 46 40

NIP: 7921794406
REGON: 650894385
ePUAP: /pwste/SkrytkaESP

CAT © 2020-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.