Nasza Działalność

CIAT uczestniczy w działaniach Euroregionu Karpackiego oraz wychodzi z autorskimi lub konsorcjalnymi inicjatywami. Stanowi zaplecze dla aktualizowanej Strategii Rozwoju Euroregionu Karpackiego do 2030 roku pod nazwą „Karpacki Horyzont 2030”. Nowe paradygmaty Strategii to integracja – komercjalizacja – internacjonalizacja potencjału Karpat. W tej sekwencji CIAT bierze odpowiedzialność za proces tworzenia rozwiązań w zakresie tworzenia systemu zarządzania informacją transgraniczną, koordynacji badań naukowych oraz analiz na poziomie międzynarodowym nie tylko w układzie karpackim, ale szerzej w ramach Inicjatywy Trójmorza.

Ambicją CIAT jest pełnienie roli inspiratora oraz łącznika dla instytucji akademickich, badawczych oraz edukacyjnych zorganizowanych w międzynarodową sieć współpracy.

W misji CIAT szczególne miejsce zajmuje udział w przygotowaniu Strategii dla Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Brama Przemyska” powołanego do życia podczas konferencji z cyklu Europa Karpat” w dniu 22 lutego 2020 roku w Krasiczynie.

87045304_2945930928793053_5268342812398583808_n
156403758_4331348156878839_8701757009537649711_n
87484925_2945931148793031_6437883594173054976_n

CIAT będzie aktywny na polu badań i edukacji w dziedzinie turystyki. Czynnie będzie wspierał wdrażanie Marki Karpackiej CARPATHIA. Wspólnie z partnerami zagranicznymi oraz z przedsiębiorcami będzie opracowywał i wdrażał innowacyjne programy nauczania w dziedzinie biznesu turystycznego.

NOWOŚCI

Za nami pierwsza konferencja otwierająca działalność Centrum. Reprezentujący naszą uczelnię – Rektor prof. Krzysztof Rejman, Dawid Lasek – Sekretarz Generalny Euroregionu Karpackiego…

Początek trzeciej dekady XXI wieku przyniósł zmiany o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości świata i Europy. Pandemia COVID-19 wymaga weryfikacji strategii w wielu obszarach życia społeczno-gospodarczego…

Centrum Informacji i Analiz Transgranicznych

ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jarosław
Budynek J5, Pokój 10
tel: (+48) 16 624 46 40

NIP: 7921794406
REGON: 650894385
ePUAP: /pwste/SkrytkaESP

CIAT © 2020-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone.