Deklaracja dostępności

Centrum Analiz Transgranicznych Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o dostępności dotyczy głównej strony internetowej Centrum Informacji i Analizy Transgranicznej.

Data publikacji na stronie internetowej: [2021-05-04].

Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2023-07-09].

Serwis jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej do serwisów internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ze względu na wymienione poniżej niezgodności lub wyłączenia.

Główne niezgodności lub wyłączenia:

 • niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo,
 • brakujący lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interaktywnych.

Oświadczenie złożono dnia: 2023-07-09. Oświadczenie zostało sporządzone na podstawie samooceny i narzędzia oceny strony internetowej http://checkers.eiii.eu, z czego wynika, że strona internetowa Centrum Informacji i Analiz Transgranicznych PWSTE w Jarosławiu spełnia wymagania określone w 100%.

W serwisie można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Konrad Bajdak. Możesz się z nami skontaktować poprzez e-mail: konrad.bajdak@pwste.edu.pl. W ten sam sposób możesz składać wnioski o dostęp do niedostępnych informacji oraz reklamować brak dostępności.

Każdy ma prawo zażądać dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Możesz również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnych środków dostępu, na przykład czytając dokument niedostępny cyfrowo, opisując zawartość wideo bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o której stronę lub podstronę chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli wnioskodawca zgłasza potrzebę otrzymania informacji alternatywną metodą dostępu, powinien również wskazać dogodny dla siebie sposób przedstawienia tych informacji.

Podmiot publiczny powinien wykonać żądanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości dotrzymania tego terminu, podmiot publiczny niezwłocznie informuje składającego żądanie o tym, kiedy będzie możliwe spełnienie żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dostępność cyfrowa nie jest możliwa, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi uwzględnienia żądania udostępnienia lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, składający żądanie może wnieść skargę dotyczącą zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu lub elementu serwisu.

Po wyczerpaniu powyższej procedury możesz również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Infrastruktura Centrum Analiz Transgranicznych Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu składa się ze wspólnego budynku J5 przy ul. Czarnieckiego 16.

Opis: Biuro znajduje się w jednokondygnacyjnym budynku zlokalizowanym na terenie kampusu, w pobliżu znajduje się przestronny parking dla studentów i pracowników PWSTE wraz z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. 

Wejście do budynku:

 • wejście do budynku jest monitorowane,
 • brak rampy dla osób niepełnosprawnych.

W środku budynku:

 • brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
 • brak wind,
 • ciąg komunikacyjny niedostosowany dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek wewnątrz jest monitorowany.

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pokoju. Zakres dostępu dla zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie.

Dane kontaktowe do portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 16 624 46 40.

Centrum Analiz Transgranicznych

ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jarosław
tel: (+48) 16 624 46 40

NIP: 7921794406
REGON: 650894385
ePUAP: /pwste/SkrytkaESP

CAT © 2020-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.