CENTRUM INFORMACJI I ANALIZ TRANSGRANICZNYCH

“Gdzie jest mądrość, którą straciliśmy w wiedzy?
Gdzie jest wiedza, którą straciliśmy w informacjach?”

T.S. Eliot, The Rock

“Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information?”


T.S. Eliot, The Rock

NOWOŚCI

W dniu 6 września 2021 roku Pan Dawid Lasek Pełnomocnik Rektora ds. Informacji i Analiz Transgranicznych spotkał się w Koszycach z Rektorami Politechniki Koszyckiej – Panem prof. Povlem Sovakiem i Uniwersytetu Panem prof. Stanisławem Kmetem…

W dniu 9 czerwca 2021 roku w drodze powrotnej ze spotkania z władzami Uniwersytetu w Pecs Rektor PWSTE Pan prof. Krzysztof Rejman wraz z Dawidem Laskiem, Sekretarzem Generalnym Euroregionu Karpackiego spotkali się z Burmistrzem Miasta Miskolc Panem Pálem Veres…

W dniu 8 czerwca 2021 roku na Węgrzech JM Rektor prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman wraz z Panem Dawidem Laskiem, Sekretarzem Generalnym Euroregionu Karpackiego spotkał się z Rektorem Uniwersytetu w Pecs Panem Prof. Atillą Miseta…

Rada Doradców ONZ ds. Zrównoważonych mórz euroazjatyckich (SEA) SDSN jest jedną z inicjatyw ONZ mających na celu koordynację współpracy między morzami śródziemnomorskim, czarnym, kaspijskim i azowskim…

Twitter

Subskrybuj nasz newsletter aby być na biężaco!

PROF. UCZ. DR HAB. KRZYSZTOF REJMAN,
REKTOR PWSTE W JAROSŁAWIU

Witam na stronie Centrum Informacji i Analiz Transgranicznych i Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Nasza uczelnia włącza się aktywnie w międzynarodowe działania na rzecz rozwoju obszarów przygranicznych w Europie. W tym celu podjęliśmy strategiczną współpracę z Euroregionem Karpackim, z którym podpisane zostało w dniu 26 czerwca 2020 roku Porozumienie. Zarówno przygraniczne położenie Jarosławia, jak i nasze bogate doświadczenie we współpracy międzynarodowej upewniają nas, że warto budować na bazie naszej szkoły kompetencje we wspieraniu procesów rozwojowych na obszarach przygranicznych w Europie, a w szczególności w Karpatach…

Dawid Lasek, Sekretarz Generalny Euroregionu Karpackiego

Euroregion Karpacki – najstarsza i największa struktura współpracy transgranicznej w Europie Środkowej powstała w 1993 roku. Obecnie obejmuje obszar regionów przygranicznych 5 państw karpackich: Polski, Ukrainy, Słowacji, Rumunii i Węgier o powierzchni około 156 000 km2, zamieszkany przez prawie 15 mln ludzi. Misją organizacji jest tworzenie wspólnej przestrzeni społeczno-gospodarczej w Karpatach poprzez łączenie potencjałów rozwojowych: ludzkich, instytucjonalnych, gospodarczych, bazujących na bogatych zasobach kulturowych i przyrodniczych…

Centrum Informacji i Analiz Transgranicznych

ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jarosław
Budynek J5, Pokój 10
tel: (+48) 16 624 46 40

NIP: 7921794406
REGON: 650894385
ePUAP: /pwste/SkrytkaESP

CIAT © 2020-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone.